Niemieckie Stowarzyszenie Rodzin  (skrót z j. niem. DFV) to dobrowolne zrzeszenie zaangażowanych rodziców. Od ponad 90 lat reprezentuje ono w całych Niemczech interesy rodzin. Niezależnie od zawodu, wyznania, przekonań politycznych i przynależności do partii oraz narodowości, każda mieszkająca w Niemczech rodzina może zostać członkiem DFV.

W magazynie "DFV-Familie", na swojej stronie internetowej www.deutscher-familienverband.de i w newsletterach Niemieckie Stowarzyszenie Rodzin informuje swoich członków i osoby zainteresowane o problematyce polityki rodzinnej i życia rodzinnego. Na stronie internetowej można znaleźć również poszczególne stowarzyszenia krajowe DFV i informacje o ich działalności.