Misja – ZOBOWIĄZANI WOBEC RODZINY

Od 90 lat Niemieckie Stowarzyszenie Rodzin (Deutsche Familienverband e.V. (DFV)) angażuje się w sprawy rodzin w Niemczech na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Dzięki naszemu społecznemu zaangażowaniu jesteśmy rzecznikiem wszystkich rodzin i angażujemy się w politykę, w której głównym punktem działalności społecznej jest rodzina i jej znaczenie. Niemieckie Stowarzyszenie Rodzin jest niezależne od partii politycznych i wyznań religijnych oraz jest otwarte dla wszystkich rodzin oraz instytucji zainteresowanych dobrem rodziny w Niemczech.

Posiadając aktualnie ponad 15.500 członków Niemieckie Stowarzyszenie Rodzin jest swojego rodzaju lobby dla rodzin. Dzięki swojej działalności politycznej stowarzyszenie krajowe znacznie przyczyniło się do wdrożenia wielu świadczeń rodzinnych, na przykład zasiłków wychowawczych, urlopu wychowawczego z gwarancją dalszego zatrudnienia (prekursor urlopu rodzicielskiego), doliczenia lat spędzonych na urlopie wychowawczym do emerytury, swobody wyboru odnośnie opieki nad dzieckiem oraz w zakresie polityki mieszkaniowej.

W 16 stowarzyszeniach krajowych i wielu stowarzyszeniach lokalnych i powiatowych aktywnie i w zaangażowany sposób działamy w środowisku lokalnym. Obejmuje to polityczną "ingerencję", tak samo jak bogaty program działań, ofert doradczych i odnośnie udzielania pomocy oraz organizację  odpoczynku dla rodzin i seminariów dotyczących edukacji rodzinnej, częściowo we własnych lokalach.

Za pośrednictwem swojego magazynu "DFV-Familie", strony internetowej i newsletteru DFV Niemieckie Stowarzyszenie Rodzin informuje swoich członków i osoby zainteresowane o polityce rodzinnej i życiu codziennym niemieckich rodzin. W ten sposób Niemieckie Stowarzyszenie Rodzin przyczynia się, wykraczając poza krąg swoich członków, do poszerzania ogólnej świadomości odnośnie interesów rodzin.   

"Dobra, zrównoważona i rzetelna polityka rodzinna jest dla nas w dzisiejszych czasach głównym wyzwaniem i najważniejszym kierunkiem działania w przyszłości. Ponieważ właśnie nasze dzieci są przyszłością naszego społeczeństwa. Dzięki wychowaniu kolejnego pokolenia rodziny dbają o innowacje w gospodarce, polityce i kulturze. W ten sposób tworzą podstawowe warunki dalszego istnienia państwa i społeczeństwa, dbając jednocześnie o ich stabilność i odnowę."

Dr Klaus Zeh
Prezydent Niemieckiego Stowarzyszenia Rodzin

Motto - ZOBOWIĄZANI WOBEC RODZINY!