Niemieckie Stowarzyszenie Rodzin (DFV) jest dobrowolnym stowarzyszeniem zaangażowanych rodziców. Od ponad 90 lat reprezentuje interesy rodzin w Niemczech na terenie całego kraju. Członkiem DFV może zostać każda rodzina mieszkająca w Niemczech, niezależnie od zawodu, wyznania religijnego, poglądów politycznych czy narodowości.

Regionalne stowarzyszenie DFV w Turyngii zostało założone w 1990 roku. Od tego czasu działa jako organizacja lobbystyczna na poziomie lokalnym i państwowym w celu poprawy warunków życia rodzin w Turyngii, np:

- środowisko przyjazne rodzinie i dzieciom,
- sprawiedliwe wyrównanie świadczeń rodzinnych,
- uwzględnianie osiągnięć edukacyjnych rodziców przy obliczaniu wysokości emerytur,
- godzenie życia rodzinnego i zawodowego,
- warunki mieszkaniowe przyjazne rodzinie.

DFV Turyngia to:
- Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Rodzin (Związek Federalny)
- Członek Grupy Roboczej Organizacji Rodzinnych Turyngii (AKF),
- członek PARITÄTISCHEN Thüringen
- nienastawiona na zysk w rozumieniu kodeksu podatkowego w celu promowania ochrony małżeństwa i rodziny.

Od 1991 roku DFV Turyngia prowadzi biuro regionalne w Erfurcie, od 1996 roku w pomieszczeniach centrum rodzinnego Family-Club, Ernst-Haeckel-Straße 17/18.

DFV Turyngia jest wspierany przez: